BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Jan
Title
Stosowanie dorobku nauk o zarządzaniu w praktyce gospodarczej w opiniach przedsiębiorców i menedżerów : Kierunki, celowość, skuteczność
Application of the Management Science Achievements in Practice in Entrepreneurs' and Managers' Opinions : Directions, Purposefulness and Effectiveness
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 73-85, rys.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Ekonomia stosowana, Badania naukowe
Management sciences, Organisation and management, Management theories, Applied economics, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Dorobek nauki o zarządzaniu powinien znajdować szerokie zastosowanie w praktyce gospodarczej. Jednakże, w przekonaniu przedsiębiorców, menedżerów i innych zainteresowanych stron, postulat ten, nie jest spełniony w satysfakcjonujący sposób, co więcej, przenikanie współczesnych koncepcji teorii i zarządzania napotyka wiele przeszkód. Sytuacja ta, skłoniła autora do przeprowadzenia badań, których podstawowym założeniem, było poznanie opinii przedstawicieli różnych środowisk (naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów) w takich kwestiach jak: aktualny i postulowany zakres działań podejmowanych w przedsiębiorstwach, skierowanych na doskonalenie i modernizowanie zarządzania; źródła cele i motywy działań; towarzyszące im przeszkody i okoliczności sprzyjające; osiągane rezultaty (w szczególności skuteczność wdrożeń).

The paper presents results of the research of entrepreneurs and managers opinions carried out in 80 big companies (corporations) in Poland in the following areas: real and expected range and directions of an organizational activity (including the implementation of the research results in the practice), its motives and barriers. This research includes also some features of the processes and results of changes. In the opinion mentioned above, the range and directions of changes which have take place so far are accepted, from the point of view of their rationality, purposes and effectiveness. Such approach leads to the next changes of the management systems within companies in the range which is similar to the past and current range of the corporate changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu