BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola menedżera personalnego w przedsiębiorstwie międzynarodowym
The Role of a Personnel Manager in an International Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 45-52, bibliografia 14 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Typy przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Proces zarządzania
International enterprise, Types of companies, Human Resources Management (HRM), Management process
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) w wymiarze międzynarodowym od lat jest przedmiotem wielu badań i analiz. W artykule omówiono cztery typy organizacji międzynarodowych etnocentryczna, policentryczna, geocentryczna, regiocentryczna.

The first part of the paper presents international context of human resource management (HRM). The main aim is to focus on the organization of human resources in an international corporation. Characteristic features of the organizational context of HRM were presented in the next part. The author discusses personnel manager's tasks and roles. The profile includes the following roles: strategic partners, administrative expert, employee spokesman, change agent, master of globalization, architect of knowledge management and constructor of talent management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Organizacja zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Brewster Ch., Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003 nr 6.
 4. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 6. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnej organizacji, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 7. Ludwiczyński A., Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, WPiSZ, Warszawa 2003.
 8. Pocztowski A., Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001 nr 3-4.
 9. Pocztowski A., Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, WSB, Nowy Sącz 1999.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 11. Sajkiewicz A., Standardy organizacji zasobów ludzkich, [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 12. Stobińska K., Zarządzanie wiedzą. Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie" 2004 nr l.
 13. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 14. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu