BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłka Arkadiusz
Title
Świadczenia dla niepełnosprawnych górników (ujęcie historyczne)
Benefit for Disabled Miners (Historical Approach)
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności, 2002, s. 139-159, bibliogr. 53 poz.
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia górnicze, Osoby niepełnosprawne
Social insurance, Mining insurance, Disabled people
Company
Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP)
Abstract
Tematem pracy są historyczne przykłady rozwiązań w zakresie świadczeń na rzecz niepełnosprawnych górników i ich rodzin, począwszy od XIX wieku. Wiele miejsca poświęcił autor roli jaką pełniła instytucji Spółek Brackich, uznawana za najstarsze socjalne rozwiązanie w górnictwie. Ograniczona obecnie działalności górniczej służby zdrowia i zawodowej rehabilitacji prowadzonej przez resort, obniżyła realizację kompleksowości, ciągłości i dostępności opieki nad niepełnosprawnymi górnikami. Istotnym problemem stała się też obniżka świadczeń rentowych. Konieczne są zatem poważne zmiany zmierzające do poprawy sytuacji górników niepełnosprawnych.

The subject of this paper is historical examples of benefit for disabled miners and thier families as early as 19th Century. The significant problem is reduction of disability pensions. There is necessity of important changes towards improvement of disabled miners situation. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu