BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin Jolanta
Title
Teoria uwalniania kapitału w świetle podatkowych rozwiązań amortyzacyjnych
The Theory of Releasing Capital in the Light of Tax Solutions of Depreciation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 10, s. 39-49
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Amortyzacja, Kapitał przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Amortization, Business capital
Note
Zsfg.
Abstract
Artykuł ma na celu zbadanie adekwatności teorii uwalniania kapitału do polskich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, a w szczególności kształtowania się "kapitału uwolnionego" w ramach obowiązujących podatkowych rozwiązań amortyzacyjnych.

The article aims at examinin the adequacy of the theory of releasing capital under the Polish conditions of enterprises' functioning, mainly to examine the shaping of "released capital" under the conditions of valid tax solutions of depreciation. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu