BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Getka Ewa
Title
Bank hipoteczny jako nowa wyspecjalizowana instytucja finansowa w Polsce
Mortgage Banks as a New Specialised Financial Institution in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 10, s. 17-27
Keyword
Instytucje finansowe, Banki hipoteczne
Financial institutions, Mortgage banks
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano prawne podstawy działalności banku hipotecznego, omówiono jego cechy charakterystyczne z uwzględnieniem cech odróżniających go od banku uniwersalnego. Przedstawiono również podstawowe problemy i trudności towarzyszące procesowi tworzenia tej wyspecjalizowanej bankowej instytucji finansowej w Polsce.

The article discusses a new specialised financial institution in Poland, namely a mortgage bank. The article specifies legal acts which form a basis for the bank operations. An emphasis is put on the fact that the principles developed by legislative authorities and applied both to the bank operations and issue of mortgage bonds offer an opportunity to create a viable and safe (although hardly flexible) mortgage banking system. The article discussis specific features of a mortgage bank seen as a financial institutuon, taking into consideration both its role in the market, key activities, and features which distinguish it from universal bank. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu