BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Ludwik
Title
Zasady tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych
Principles of Formation Competitive Superiority on Market of Bank Services
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia, 2003, z. 7, s. 263-280, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek usług bankowych, Usługi bankowe, Konkurencja rynkowa, Przewaga konkurencyjna
Banking services market, Banking services, Market competition, Competitive advantage
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zasad, które bank powinien stosować dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej swojemu produktowi. U podstaw tych zasad leżą prawa opisujące mechanizm funkcjonowania współczesnego rynku, w tym rynku bankowego. Są nimi prawo podziału wymagań i prawo percepcji. Autor omawia obydwa prawa, następnie charakteryzuje wspomniane zasady.

The goal of this article is to present principles of formation competitive superiority for bank's products. The bases of these principles are rules describing mechanism of modern market. There are requirements separation rule and perception rule. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-3313
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu