BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Zdzisław, Nowak Mariusz
Title
Zysk i wartość firmy jako mierniki kryterium wyboru w rachunku ekonomicznym przedsiębiorstw
Profit and Company Value as an Index of Choosing Criteria in the Company Economic Account
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 10, s. 105-117
Keyword
Rachunek ekonomiczny, Zysk, Wartość przedsiębiorstwa
Economic calculation, Profit, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie wykorzystania rachunku ekonomicznego jako determinanty racjonalnego wyboru ekonomicznego, scharakteryzowano mierniki oparte na zysku i wartości jako kryterium wyboru decyzji alokacyjnych, a także omówiono niepewność jako czynnik zakłócający możliwość prognozowania parametrów według kryterium opartym na wartości firmy.

The problems of the profit category and company value in financial and investment decisions have been described in the article. Both categories were compared and the problems concerning their application in a company during changes in Polish economy were indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu