BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka
Title
Metody finansowania fuzji i przejęć
Financing of Mergers and Acquisitions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2003, nr 10, s. 119-131, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Metoda nabycia, Finanse przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Purchase method, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metod finansowania transakcji fuzji i przejęć oraz wykorzystywanych w ich ramach źródeł finansowania na rynkach rozwiniętych pod kątem korzyści strat, jakie mogą ponieść strony transakcji. Przedstawiono również sposoby finansowania transakcji fuzji i przejęć w polskiej praktyce lat dziewięćdziesiątych i tendencje na rynku światowym.

In the paper are presented financing methods of mergers and acquisitions and financing sources related to them. Particularly, cash offer, share exchanges and preference shares, exchange of shares to bonds and convertible bonds, earn-out method, leverage buy-out are described concerning advantages and disadvantages of each transaction. Moreover, the World and Polish trends of financing methods of mergers and acquisitions are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu