BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzosek Wojciech, Krzyżanowska Magdalena
Title
Podstawy oceny efektywności marketingu
Basis of marketing efficiency assessment
Source
Marketing i Rynek, 2007, nr 12, s. 2-9
Keyword
Marketing, Efektywność przedsiębiorstwa, Koszty
Marketing, Enterprise effectiveness, Costs
Abstract
Koszty i efekty działań marketingowych są kategoriami, które służą analizie i ocenie efektywności marketingu. Jeśli obie wielkości są prawidłowo zidentyfikowane, to przeprowadzona na ich podstawie ocena efektywności adekwatnie odzwierciedla poziom racjonalności przeprowadzonych działań marketingowych. Artykuł zawiera syntetyczne podsumowanie badań poświęconych problematyce postrzegania kosztów i efektów działań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach oraz zasady, określające warunki przeprowadzenia wartościowej oceny efektywności marketingu. (abstrakt oryginalny)

Marketing efficiency is evaluated on the basis of the relation of marketing effects and marketing costs. If both effects and costs are identified properly, the efficiency evaluation reflects the level of marketing rationality adequately. The article presents recapitulation of research on the perception of marketing costs and marketing effects in Polish enterprises. It also offers a pragmatic view of the crucial principles of valuable assessment of marketing efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu