BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kneissl Karin, Kowalewski Paweł
Title
Recent Tendencies in the International Monetary System and their Impact on Oil Producing Countries (with Emphasis on the Gulf Cooperation Council Member States)
Najnowsze tendencje w międzynarodowym systemie walutowym oraz ich wpływ na producentów ropy naftowej (z uwzględnieniem krajów zrzeszonych w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej)
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 76-83, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Międzynarodowy system walutowy, Unia walutowa, Ceny ropy naftowej
International monetary system, Currency union, Oil prices
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł analizuje najnowsze tendencje w systemie walutowym z uwzględnieniem dylematów, przed którymi stoją kraje tworzące tzw. Gulf Cooperation Council. Ich znaczenie dla gospodarki światowej już nie ogranicza się do dostaw ropy, gdyż ich nadwyżki pochodzące z handlu ropą w dużym stopniu finansują deficyt na rachunku obrotów bieżących USA. Zważywszy, że nadal trwają prace nad tą unią, w tekście omawiane są możliwości wyboru różnych rozwiązań dla nowej waluty. Wśród krajów, które powinny być najbardziej zainteresowane planami krajów GCC, są pozostali producenci ropy, zwłaszcza ci zrzeszeni w ugrupowaniu OPEC. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy nowy pieniądz będzie alternatywą dla USD w zakresie jego funkcji zarówno jako waluty kwotowania, jak i waluty inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses recent tendencies in the monetary system with an emphasis on events taking place in the Gulf Cooperation Council (GCC) member states. The importance of these countries goes far beyond oil deliveries as their surpluses stemming from oil export have become a key pillar in financing the US current account deficit. As these plans are under preparation, different proposals regarding the exchange rate regime are discussed. Countries that would be most interested in GCC plans are other oil producers and members of OPEC in particular. They share the same goals and are considering alternative solutions for both oil invoicing and currency portfolio of their surpluses. Therefore, questions are raised about the ability of the new money to become the currency for both invoicing and investing for these states. (original asbtract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amuzegar J, (1978), The OPEC and the dollar dilemma, http://www.foreignaffairs.org/19780701faessay9872/jahangir-amuzegar/opec-and-the-dollar-dilemma.html
 2. Copeland L.S. (1994), Exchange Rates and International Finance, Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 3. Dizmen S. (2006), An Outlook to Upcoming Monetary Union's Obstacles, Gulf Investment House, http://www.gulfinthemedia.com/files/article_en/275712.pdf
 4. IMF (2006), The Impact of Petrodollars on US and Emerging Market Bond Yield, in: IMF, World Economic Outlook, April, Washington, D.C.
 5. Kenen P (1969), The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic view, in: R. Mundell, A. Swoboda (eds.), Monetary Problems of the International Economy, University of Chicago Press, Chicago, London.
 6. Kerr S. (2007), Kuwait abandons US dollar peg, http://www.ft.eom/cms/s/d63ebl2c-0737-lldc-93el-000b5dfl0621.html
 7. Kneissl K. (2006), Der Economist Energiepoker: Wie Erdöl und Erdgas die Weltwirtschaft, beinflussen, FinanzBuch Verlag München.
 8. Kowalewski P (2001), Euro a Międzynarodowy System Walutowy, Twigger, Warszawa.
 9. McKinnon R. I. (1963), Optimum Currency Areas, 'American Economic Review", Vol. 53, No. 4, pp. 717-725.
 10. Mundell R.A. (1961), A theory of Optimum Currency Areas, 'American Economic Review", Vol. 51, No. 4, pp.657-665.
 11. Pietrzak E. (1984), Funf Sterling we Współczesnym Międzynarodowym Systemie Walutowym, "Zeszyty Naukowe - Rozprawy i Monografie", nr 55, Uniwersytet Gdański.
 12. Rutledge E. (2004), Establishing a Successful GCC Currency Union. Preparations arid Future Policy Choices, "Policy paper", January, Gulf Research Center, Dubai.
 13. Sturm M., Siegfried N, (2005), Regional Monetary Integration in the Member States of the Gulf Cooperation Council, "Occasional Paper", No. 31, ECB, Frankfurt.
 14. Tassel T., Chung J. (2007), The $2 500 bn question - how sovereign wealth funds are muscling in on global markets, "Financial Times", 25 May, p. 7.
 15. The Economist (2006), The petrodollar peg, 9 December, p. 80.
 16. The Economist (2007), Crude suggestions - Buttonwood, 3 February, p. 70.
 17. Toloui R. (2007), Petrodollars, Asset Prices and tfie Global Financial System, http://www.pimco.com/LeftNav/ Global+Markets/Capital
 18. -Perspectives/2007/Capital+Perspectives-+January + 2007.html.
 19. Wortz E. (2007), To peg or not to peg, http://corp.gulfinthernedia.com/gulf_media/view_article_en.php?id-314398.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu