BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlikowski Adam, Serwa Dobromił
Title
The Costs of Banking Sector Restructuring in Poland
Koszty restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 84-95, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Restrukturyzacja banków, Koszty
Banking sector, Banks restructuring, Costs
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem tego opracowania jest oszacowanie kosztów restrukturyzacji polskiego sektora bankowego poniesionych przez rząd i bank centralny w latach 1993- 2006. Autorzy skupili się przede wszystkim na działaniach pomocowych, które generowały bezpośrednie koszty. Zagregowane koszty restrukturyzacji sektora bankowego poniesione w latach 1993-2006 przez instytucje publiczne wyniosły 18,6 mld zł (22,4 mld zł w cenach z 2006 r.), co odpowiada 2,61% rocznego PKB. Wśród instrumentów zastosowanych do restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce największe koszty wynikały z konieczności obsługi obligacji restrukturyzacyjnych przekazanych przez Skarb Państwa wybranym bankom mającym problemy (ponad 80% łącznych kosztów). Udział nominalnych kosztów pomocy dla banków państwowych w całkowitych kosztach wyniósł aż 90,3%. Łączne koszty restrukturyzacji banków w Polsce nie były wysokie w porównaniu z innymi krajami przechodzącymi transformację z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to estimate the costs of banking sector restructuring in Poland, borne by the government and the central bank in the years 1993-2006. The authors focused mainly on the assistance measures that directly contributed to generating costs. Aggregated costs of the banking sector restructuring borne in the years 1993-2006 by public bodies amounted to 18.6 billion zloty (22.4 billion zloty in 2006 prices), corresponding to 2.61% of the annual GDP. The largest costs related to the tools employed in the banking sector restructuring process were those of servicing restructuring bonds allocated by the State Treasury to finance threatened banks (over 80% of total costs). The largest share of assistance went to state-owned banks, i.e. 90.3% in current prices. Total costs of banking sector restructuring in Poland are not high when compared to such costs in other transition countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baka W., Gadomski G., Jabłkowska J., Obal T., Stępniak A., Szczepaniec K., Woźniak R, Zdanowicz B. (1997), Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 2. Baka W. (2005), Dziesięć lat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, "Bezpieczny Bank", No. l (26), pp. 3-17.
 3. Balcerowicz E., Bratkowski A. (2001), Restructuring and Development of the Banking Sector in Poland. Lessons to be Learnt by Less Advanced Transition Countries, "CASE Reports", No. 44, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 4. Caprio G., Klingebiel D. (2003), Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises, "The World Bank database", The World Bank, Washington, D.C.
 5. CASE (2001), Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat, "Zeszyty BRE Bank-CASE", No. 52, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 6. Grzegorczyk W. (2000), Kłopoty z wyceną, "Rzeczpospolita", 2 December.
 7. Iwanicz-Drozdowska M. (2002), Polska, in: M. Iwanicz-Drozdowska (ed,), Kryzysy bankowe - przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 8. Kawalec S. (1999), Banking Sector Systemic Risk in Selected Central European Countries, "CASE Report", No. 23, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 9. Sherif K. (2003), Fiscal Cost of State-owned Banks In Selected Economies of Central and Eastern Europe, in: K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald (eds.), The Economic Potential of a Larger Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 10. Szelągowska A. (2004), Znaczenie funduszu prywatyzacji banków polskich w procesie restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce, "Bank i Kredyt", No. 6, pp. 66-81.
 11. Tang H., Zoli E., Klitchnikova I. (2000), Banking Crises in Transition Countries: Fiscal Costs and Related Issues, "Policy Research Working Paper", No. 2484, The World Bank, Washington, D.C.
 12. Tomaszkiewicz B. (2000), Jednorazowe dokapitalizowanie nie uratuje PKO BP, "Puls Biznesu", 5 December, http://www. money. pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jednorazowe;dokapitalizowanie;nie;uratuje; pko;bp,158,0,43166.html.
 13. Wyczański P. (2007), System bankowy w Polsce w latach 1989-1990, "Bank i Kredyt", No. 2, pp. 61-75.
 14. Wyczański P., Gołajewska M. (1996), Polski System Bankowy 1990-1995, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 15. Zoli E. (2001), Cost and Effectiveness of Banking Sector Restructuring in Transition Economies, "Working Paper", No. 01/157, IMF, Washington, D.C.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu