BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kantyka Sławomir
Title
Podmiotowość osób niepełnosprawnych - idea niezależnego życia
Subjectivity of Disabled People - an Idea of Independent Life
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności, 2002, s. 15-29, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Organizacje pozarządowe
Disabled people, Non-governmental organisation
Abstract
Podejście do problemu osób niepełnosprawnych jest w znacznym stopniu uzależnione od rozumienia pojęcia i przyczyn niepełnosprawności. W związku z powyższym autor zastanawia się, w jaki sposób w literaturze dotyczącej problemów niepełnosprawności, postrzega się pozycję, funkcje i rolę niepełnosprawnych w społeczeństwie, jakich pojęć używa się dla nazwania relacji pomiędzy niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa. I tak autor wyjaśnił m.in. czym jest izolacja osób niepełnosprawnych, ich dyskryminacja, marginalizacja i stygmatyzacja, na czym polega integracja i autonomia osób niepełnosprawnych. Stosunkowo dużo miejsca poświęcił pojęciu podmiotowości, które, zdaniem autora, określa najpełniej miejsce osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie, ponieważ wnika we wszystkie sfery działalności wpływające na kształt roli osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie. Na koniec autor przedstawił rolę organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

The author presented position, function and role of disabled people in society and relations between disabled and the rest of society. Significant part of the article is devoted to concept of subjectivity, which entirely described position of disabled people in modern society. In conclusion author described role of organisations that act in aid of handicapped people. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu