BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaś Bogumił, Kowalik Paweł
Title
Różnice w poziomie rozwoju poszczególnych stanów USA i krajów UE-25
Regional Disparities in the USA and EU
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 78-88, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Rozwój gospodarczy, Statystyka regionalna, Produkt krajowy brutto (PKB)
Economic development, Regional statistics, Gross domestic product (GDP)
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Przedstawiono różnice w rozwoju poszczególnych krajów (regionów/stanów) dwóch ugrupowań gospodarczych: Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Do porównania poszczególnych regionów w UE wybrano poziom PKB, natomiast w USA wybrano dochód osobisty przypadający na jednego mieszkańca.

Two organizations play the main role in international affairs. They are the USA, which together with Canada and Mexico formed North America Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994 and the European Union, which had 25 member states in 2004. The European Union has long accepted the fact that there are differences in regions and has tried to reducing regional disparities. Also the USA make efforts to reduce regional disparities. Despite of these, many economic differences still exist between regions. The aim of this article is to show regional disparities in the USA and EU. The article does not compare the European Union with NAFTA but with the United States because this state has a great contribution to the whole functioning of NAFTA. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Luxembourg 2004.
  2. 250 Highest Per Capita Persona! Incomes of the 3111 Counties in the United States, 2004, BEA 2006 (www.bea.gov/bea/regional/reis/pcpihigh.cim).
  3. 250 Lowest Per Capita Personal Incomes of the 3111 Counties in the United States, 2004, BEA 2006 (www.bea.gov/bea/regional/reis/pcpilow.cfin).
  4. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2005, Eurostat, Luxemburg 2005.
  5. Finanse Unii Europejskiej, red. B. Bernaś, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
  6. International Financial Statistics Yearbook 2005, IMF 2005.
  7. Regional GDP per Inhabitant in the EU25, Eurostat Press Office, Luxembourg 63/2006 - 18 May 2006.
  8. World Development Indicators, World Bank online. (www.bea.gov).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu