BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Obora Hubert (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ewolucja i dyfuzja metody QFD
Source
Problemy Jakości, 2008, nr 3, s. 4-7, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jakość, Systemy jakości, Zarządzanie jakością
Quality, Quality systems, Quality management
Note
Zawiera rysunki: [1] Ewolucja metody QFD, [2] Liczba publikacji na temat metody QFD w japońskiej prasie fachowej w latach 1967-1982, [3] Wykorzystane metody QFD w Japonii w latach 1978-1982. Zawiera tabelę: [1] Rezultaty stosowania QFD w przedsiębiorstwach szwedzkich
Abstract
W artykule omówiono metodę QFD (Quality Function Deployment, "rozwinięcie funkcji jakości"), która w obecnej postaci charakteryzuje się układem czterech podstawowych macierzy. Zwrócono uwagę na kierunki rozwoju QFD. Ukazano rosnącą złożoność tej metody w świetle jej współczesnych aplikacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akao Y., (ed.), Quality Function Deployment. Integrating customer requirements into product design, Productivity Press, Portland 1988.
 2. Akao Y., Mazur G., The leading edge in QFD: past, present and future, "The International Journal of Quality & Reliability Management", 20, 1, 2003.
 3. Akao Y., Recent aspect of QFD in the Japanese industry, "Quality Engineering", 1996 Vol.5, No.3, pp.495-504.
 4. Cauchick M., Cheng C., Qfd in Brasil: present status and future perspectives, „Proceedings of the 7th International Symposium on QFD", Tokyo 2001, s. 147 - 152.
 5. Cohen L., Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You, Prentice Hall 1995.
 6. Cristiano J.J., Liker J.K., White C.C., Customer driven product development trough Quality Function Deployment in the USA and Japan, "Journal of Product Innovation Management, 2000, vol. 17, s. 286 - 308.
 7. Ekdahl F., Gustafsson A., QFD: The Swedish experience, "Transactions from the 9th Symposium on Quality Function Deployment", QFD Institute, 1997, s. 15-27.
 8. Marsh S., Moran J.W., Nakui S., Hoffnerr G., Facilitating and training in Quality Function Deployment, GOAL/QPC, 2001.
 9. Martins A., Aspinwall E.M., Quality Function Deployment: an empirical study in the UK, "Total Quality Management", 2001, vol. 12, no 5, s. 575 - 588.
 10. Wolniak R., Koncepcja 30. macierzowego rozwinięcia metody QFD, „Problemy Jakości", wrzesień 2003.
 11. You can do QFD without HOQ matrix, "QFD Institute Newsletter", November 2007.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu