BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guba Waldemar
Title
Uwarunkowania przyszłych reform Wspólnej Polityki Rolnej - polska perspektywa
Condition of Prospective Reforms of the Common Agricultural Policy -Polish Perspective
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 151-160, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Polityka rolna, Reforma rolna, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Rural development, Agricultural policy, Land reform, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
summ.
Abstract
Rozważono główne uwarunkowania i prawdopodobne elementy przyszłych reform WPR z polskiej perspektywy. Przedstawiono konkurencyjność polskiego rolnictwa na jednolitym rynku UE, poziom i dystrybucje wsparcia w ramach WPR, istotę dotychczasowych reform WPR oraz perspektywę dalszych reform.

Over the next few years Poland will co-decide on the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP). Future Reforms may change both the form and the level of the support of the agriculture sector, in particular beyond 2013. As in the past, the possible new WTO constraints and the situation in the agricultural markets mil be the key determinants of the reforms. This time however a prominent role may be played by the budgetary considerations. This article undertakes a discussion of the main determinants and main prospected elements of the future CAP reforms from the Polish perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Agra Europe Weekly. 2006-2007: Różne wydania.
  2. FAPA/FAMMU. 2007: Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 r. Warszawa.
  3. Guba, W., Piskorz W. 2002: Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski. UKIE, Warszawa.
  4. IERiRW. 2006: Raporty rynkowe. Warszawa.
  5. Komisja Europejska. 2006: Does the "Trade Talk" match the "Trade Walk"? [http://ec.europa.eu/agriculture/ publi/map/03_06.pdf].
  6. Komisja Europejska. 2007: Orientacyjne dane liczbowe dotyczące rozdziału pomocy według wielkości pomocy przyznanej w ramach wsparcia dla producentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1259/1999 [http:// ec.europa.eu/agriculture/funding/index_pl.htm].
  7. OECD. 2006: Agricultural Policies in OECD Countries: At Glance 2006 edition, Paryż.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu