BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurdak Katarzyna
Title
Efektywność wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej przez gospodarstwa drobnotowarowe (na przykładzie działania "Wsparcie gospodarstw niskotowarowych"
The Small Family Farms Effectiveness in Making Use of the UE's Financial Support on Example Programme "Support for Semi-Subsistence Farms Undergoing Restructuring"
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 161-166, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa, Subwencjonowanie rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Europejska Jednostka Wielkości
Agriculture, Rural development, Payments for agricultural, Agricultural subsidies, Arable farm, European Size Unit
Note
summ.
Abstract
Analizie poddano 45 gospodarstw drobnotowarowych, które korzystają ze wsparcia finansowego w zakresie działania "Wsparcie gospodarstw niskotowarowych", aby wykazać jaka jest efektywność wykorzystania funduszy UE w tych jednostkach produkcyjnych. (skróc. oryg. streszcz.)

In article are presented the arguments to prove that the small and family farming could stay one of the main polish agriculture pillars. This article author analysed forty five farms where the Standard Gross Margin is quite low and their European Size Units is between 2 and 4 ESU. The researching farms are the final beneficiaries of financial support programme "Support or semi-subsistence farms undergoing restructuring". Conclusion is that these semi-subsistence farms make use of this financial support guide effectively. Farmers modernize their farm and adjust it to the requirements referred to in UE low. So this financial support should be continuing to increase off arms competitiveness and for promotion of well-balanced rural development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz. U. Nr 386, poz. 2870.
  2. Klepacki B. 2005: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundusz Współpracy, Warszawa, 86.
  3. Puliński W. 2000: Rolnictwo rodzinne w Polsce od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej. Uniwersytet Łódzki, Łódź,6.
  4. Skarżyska A., Ziętek I. 2006: Standardowa nadwyżka bezpośrednia "2002" i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr l, 49.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu