BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horváth Zoltán
Title
Możliwości współpracy producentów rolnych na Węgrzech
The Opportuntties of Horticultural Producers' Cooperation in Hungary
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 172-177, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Organizacje producenckie, Współpraca produkcyjna
Agriculture, Rural development, Agricultural production, Arable farm, Producer organisations, Production cooperation
Note
summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Na Węgrzech szczególną rolą w produkcji ogrodniczej pełnią małe gospodarstwa. Napotykają one jednak na bariery rozwojowe, takie jak: kontakty z rynkiem i promocją wyrobów. Rozwiązaniem tych problemów zgodnie z zasadami stosowanymi w UE jest tworzenie grup producenckich. Autor w opracowaniu przedstawia sposoby współpracy w tym względzie. (oryg. streszcz.)

In Hungary the small farms play an especially important role in the horticultural sector, among of a due to the formerly established market garden-farms, their part taken in the employment as well as the high production value per field unit. The main barrier to the development of small farms, enhancement of their size, updating their farming is the marketing difficulties, the lack of a steady absorbing market. In the European Union the vegetable growers are not supported as individuals but through producing and marketing organizations (PMO). In order to exploit the subsidies such organizations turned out in force in the past years, however the wholesaler j concentration and the urge of expanding because of the change of marketing channels presents a further challenge for the farmers. In my study I am going to examine the changes having occurred in the product line, the extent of vertical coordination, the further opportunities for integration of farmers and their organisations on the basis of Hungarian experiences, own questionnaire surveys and personal consultations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barkema A.Drabenstott M. 1995: The Many Paths of Vertical Coordination: Structural Implications for U.S. Food system. Agribusiness, 11, 483-492.
  2. Horváth Z. 2005: Magyarországi zöldségtermelö kisgazdaságok vizsgálata. Gazdálkodás, no 4, 38-42.
  3. Horváth Z. 2004: Magyarországi TĒSZ-ek egyűttműködésének lehetöségei, XXX. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár. Konferencja Kiadvány összefoglaló 187.
  4. Peterson H.C., Wysocki A. 1997: The Vertical Coordination Continuum and the Determinants of Firm-Level Coordination Strategy. Staff Paper, No. 97-64.
  5. Szabo G.G. 2002: A szövetkezeti vertikális integráció fejlödése az élelmiszer-gazdaságban. Közgazdasági Szemle, no 3, 235-250.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu