BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryszko Krzysztof
Title
Polska gospodarka rybna a sektorowy program operacyjny w latach 2007-2013
Polish Fishery Sector Versus Sectoral Operational Programme 2007-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 178-183, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Rybołówstwo, Przetwórstwo rybne, Sektorowy Program Operacyjny
Agriculture, Agricultural economics, Fishery, Fish processing, Sectoral Operational Programme
Note
summ.
Abstract
Objęcie krajowego rynku ryb przez Wspólną Politykę Rybacką Unii Europejskiej i dostęp doznanych środków finansowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dały szansę do trwałego wzrost sektora i przywrócenie istotnej jego roli w gospodarce narodowej. W artykule podjęto próbę oceny realizacji działań w latach 2004-2006 oraz omówiono założenia programu na kolejne siedem lat. (oryg. streszcz.)

The coverage of Polish fisheries market with the Common Fishery Policy and access to considerable financial fund within Operational Programme gives chance to permanent growth of the sector and remits its important role in national economy. This article takes attempt of estimation of realization the impacts between 2004 and 2006 and discusses purposes of program on the next seven years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rynek ryb - stan i perspektywy. 2006: IERiGŻ-PIB, nr 6.
  2. www.arimr.gov.pl
  3. www.minrol.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu