BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaczewska-Kalicka Anna
Title
Rola ochrony roślin w różnych systemach produkcji zbóż
The Role of Plant Protection in Cereals Variety Cultivation Systems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 184-187, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Ochrona flory
Agriculture, Ecological agriculture, Agricultural production, Corn productions, Protection of flora
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono kierunki zmian w ochronie roślin, która stanowi ważny element nowoczesnej produkcji zbóż w Polsce. Zmiany te dotyczą głównie stopniowego ograniczania stosowania środków chemicznych na korzyść innych metod zalecanych przez Dobrą Praktykę Ochrony Roślin. Celem tych działań jest uzyskanie wysokiej jakości plonów ziarna zbóż, gwarantujących opłacalność produkcji i bezpieczeństwo dla konsumentów i środowisk (oryg. streszcz.)

In the paper the changes in plant protection programs have been presented. They are very important in cereal production in Poland. Aim of the changes is reduction of crop protection chemicals use in the interest of the other methods friendly to the environment and safe for consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jaczewska-Kalicka A. 2002: Rola monitoringu w integrowanej ochronie zbóż. Racz. Nauk. SERiA t. 4 z. 4:63-66.
  2. Jaczewska-Kalicka 2004: Ochrona zbóż-podstawą uzyskania wysokiej jakości ziarna dla konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA t.6 z.1:84-88.
  3. Korbas M. 2002: Kompleksowa ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi. [W:] Produkcja i rynek zbóż pod red. J. Rozbickiego Wyd. "Wieś Jutra" Warszawa: 223-237.
  4. Kuś J, Krasowicz S. 2004: Stan aktualny i perspektywy produkcji zbóż w Polsce, w świetle badań środowiskowych i technologicznych. Zag. Ekon. Rol. z.3: 25-43.
  5. Majewski E. 2005: Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. [W:] Polska wieś 2025 "Wizja rozwojowa" pod red. J. Wilkina. Fundusz Współpracy, Warszawa: 91-97.
  6. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. 2007: Praca zbiorowa pod red. F. Walczak Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 110 ss.
  7. Pruszyński S. 1997: Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii produkcji. Prog. Plant Prot/Post. Ochr. Roślin 37,1:16-26.
  8. Pruszyński S., Wolny S. 2007: Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Wyd. IV Inst. Och. Roślin, Poznań, 80 ss.
  9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2005: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  10. Runowski H. 2005: Systemy rolnictwa w scenariuszu przyszłości. [W:] Polska wieś 2025. "Wizja Rozwoju". Praca zbiorowa pod red. J. Willana. Fundusz Współpracy Warszawa: 159-161.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu