BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juźwiak Jolanta
Title
Charakterystyka gospodarstw sadowniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
The Characteristic of Orchard 's Farms in Poland and Selected Countries in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 198-202, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Ekonomika rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Agricultural economics
Note
summ.
Country
Polska, Austria, Dania
Poland, Austria, Denmark
Abstract
Przedstawiono sytuację ekonomiczną polskich, austriackich i duńskich gospodarstw sadowniczych. Za konkurencyjne względem gospodarstw z krajów unijnych uznaje się polskie gospodarstwa sadownicze o wielkości ekonomicznej 16-100 ESU. (oryg. streszcz.)

The purpose of the paper was to determine the economic situation Polish, Austrian and Danish orchard's farms. Polish orchard's farms having economic size from 16 to 100 ESU are considered to be as competitive those from other UE countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jóźwiak W. 2003: Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych. IHRiGŻ. Warszawa.
  2. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
  3. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu