BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Zbigniew, Kurczewski Przemysław, Kasprzak Jędrzej
Title
Ekobilanse i inne narzędzia wspierające zarządzanie środowiskiem i ich zastosowanie. Cz. 10 - Zarządzanie cyklem życia oparte na LCA
Source
Problemy Jakości, 2008, nr 3, s. 24-29, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Cykl życia organizacji, Cykl życia produktu, Zarządzanie jakością
Organisational life cycle, Product life cycle, Quality management
Note
Zawiera rysunki: [1] Ewolucja metody QFD, [2] Liczba publikacji na temat metody QFD w japońskiej prasie fachowej w latach 1967-1982, [3] Wykorzystane metody QFD w Japonii w latach 1978-1982. Zawiera tabelę: [1] Rezultaty stosowania QFD w przedsiębiorstwach szwedzkich
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na zespół narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać wprowadzenie koncepcji Life Cycle Management (LCM) w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano definicje LCM. Porównano LCM z TQM, ISO 9001, ISO 14001 i innymi koncpecjami. Opisano studium przypadku: Poznańska Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. - przedsiębiorstwa, które stanowi dobry przykład organizacji zaangażowanej w tworzenie podstaw wdrażania w praktyce koncepcji LCM.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Environmental Consciousness: A strategic competitiveness issues for the electronics and computer industry, Comprehensive report: Analysis and synthesis, task force reports and appendices, Microelectronics and Computer Technology Corporation, 1993.
 2. Hunkeler D. et al., Life cycle management, SETAC, Brussels 2003.
 3. ISO/TR: 14062: 2003, Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development, Geneva 2003.
 4. Jensen A. A., Remmen A., UNEP guide to Life Cycle Management - a bridge to sustainable products, Background report for a United Nations Environment Programme, 2005.
 5. Kłos Z., Introduction of Life Cycle Management to companies, supported by TQM and ISO standards, in: Proceedings of 1st International Conference on Life Cycle Management, Copenhagen 2001.
 6. Klos Z, Introduction of TQM strategy to Polish enterprises - analysis of conditions. Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 1.
 7. Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń. Podstawy ekologiczne, metody i przykłady, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2005.
 8. Kurczewski P., Kłos Z., Proceedings of the conference: Design methods for practice, Zielona Góra 2006.
 9. Lenox M., Jordan B., Ehrenfeld J., The diffusion of design for environment: a survey for current practice, in: International Symposium on Electronics and the Environment, Dallas 1996.
 10. Nawrocka D., Lindqvist T., EPR - rozszerzona odpowiedzialność producenta. Czystsza produkcja w Polsce, 1998, nr 6.
 11. Zhang H. C., Kuo T. C., Lu H., Huang S. H., Environmentally conscious design and manufacturing: A state-of-the-art survey, Journal of Manufacturing Systems, 1997, vol. 16, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu