BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlarska-Michalska Anna
Title
Profesor Zbigniew Tyszka - twórca polskiej socjologii rodziny, mistrz, nauczyciel akademicki, przyjaciel i współpracownik (1933-2003)
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 25, s. 131-136
Issue title
Tradycja jako wyznacznik współczesności : przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM
Keyword
Psychologia, Rodzina, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
Psychology, Family, Teachers, Higher education
Tyszka Zbigniew
Abstract
Artykuł ukazuje główne zainteresowania naukowe i programy badawcze którymi zajmował się prof. Zbigniew Tyszka. Wśród najważniejszych obszarów działań naukowych wymienić należy szeroko rozumianą problematykę rodziny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Tyszka Z. (red.), Analiza przemian wybranych kategorii rodzin polskich, Nakładem CPBP.09.02., Poznań 1990.
 2. Tyszka Z. (red.), Metodologiczne problemy badań nad rodziną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1980.
 3. Tyszka Z. (red.), Poznańska Szkoła Badań nad Rodziną (Metodologia i jej zastosowania), Nakładem CPBP.09.02., Poznań 1990.
 4. Tyszka Z. (red.), Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich, Nakładem CPBP.09.02., Poznań 1991.
 5. Tyszka Z. (red.), Wybrane kategorie współczesnych rodzin polskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.
 6. Tyszka Z., Metoda wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego [w:] Społeczne konsekwencje integracji i dezintegracji rodziny (red.) M. Ziemska, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1986.
 7. Tyszka Z., Metodologiczne problemy badań socjologicznych nad rodziną współczesną, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1977, nr 2.
 8. Tyszka Z., Mikro- i makrospołeczne uwarunkowania procesów socjalizacyjno-wychowawczych w rodzinie, "Kwartalnik Pedagogiczny", 1984, nr 3.
 9. Tyszka Z., Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji, PWN, Warszawa 1970.
 10. Tyszka Z., Rodzina a struktura społeczna, Pomorskie Wydawnictwo Prasowe "Pomorze", Bydgoszcz 1984.
 11. Tyszka z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 12. Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974.
 13. Tyszka Z., System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, Instytut Socjologii UAM, Poznań 1997.
 14. Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 15. Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wydawnictwo Prasowe "Pomorze", Bydgoszcz 1988.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu