BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata
Title
Finansowanie działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego
Funding of the Independent Public Units of Stationary Medical Care
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 476-487, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finansowanie służby zdrowia, Placówki służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Health care financing, Medical facilities, Medical facilities management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono cele i zadania zakładu opieki zdrowotnej jako podmiotu systemu opieki zdrowotnej. Zaprezentowano zasady działania i finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego.

National health insurance system, introduced on 1st January 1999, has brought about a change in the administrators of the finances at a central level. What is characteristic of the new system is the financing of the medical service by the insurance funds which collect money from the premiums, compulsory payments by employers and employees. The health insurance system makes the state act as a supervisor creating the frames of the system's functioning. The only way to obtain the entitlement to the service provided by the health funds is to sign an insurance contract and, in consequence, to pay the premiums. The introduction of the system has also influenced the way health care centres are financed, among which medical care units of stationary treatment or else hospitals play a vital role. The institutions in question absorb the majority of financial resources allocated for the health care system. The funding of the hospitals is based on a contract system. It is indispensable to set the rules and the ways of contracting so that the hospital could fully perform the functions it is made for, in other words to cater for everyone in need. The article presents the ways in which hospitals all over the world (Poland included), are financed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czupryna A., Poździoch S., Włodarczyk W.C. (red.), Zdrowie publiczne, t. l, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001.
 2. Fedorowska J.J., Niżankowski R., Ekonomika medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 3. Fetter R.B., Shin Y., Freeman J.L., Case Mix Definition by Diagnosis Related Groups, "Medical Care" 1980, December.
 4. Golinowska S. i in., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Wydawnictwo Case, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa 2002.
 5. Grabowski J., Kozierkiewicz A., Gajek F., Polski system jednorodnych grup pacjentów, "Służba Zdrowia" 2001,nr 80-81.
 6. Jachimowicz R., Zarys technologii współczesnej szpitala, PZWL, Warszawa 1970.
 7. Jacobs P., The Economics of Health and Medical Care, An Aspen Publication 1987.
 8. Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 9. Kissimova-Skarbek K., Finansowanie opieki zdrowotnej, [w:] Zdrowie publiczne, t. 2., red. A. Czupryna, S. Poździoch, W.C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001.
 10. Kulis I., Kulis M., Stylo W., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
 11. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDe-Wu, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu