BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starzyńska Wacława, Popławski Sławomir
Title
Konkurencyjność zamówień publicznych - analiza na podstawie sprawozdań podmiotów zamawiających z lat 2004-2005
Competitiveness - Analysis Based on the Annual Reports of Purchasing Entities from the Years 2004-2005
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 408-419, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zamówienia publiczne, Procedury przetargowe, Analiza statystyczna
Public procurement, Tender procedures, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny stopnia i zakresu stosowania trybów przetargowych i nieprzetargowych w zależności od przedmiotu zamówienia i jego wartości. W artykule wykorzystano zestawienia zbiorcze opracowane na podstawie sprawozdań rocznych ZP-S podmiotów zamawiających dla lat 2004 i 2005. (fragment wstępu)

One key consideration in quantifying procurement markets relates to selection of the data sources. The logical choice falls on purchasing entities which have been obliged to make their annual reports permitting identification of quantity and value of public procurements since 2004. The paper tries to analyze changes in structure of awards contracts in the years 2004-2005 based on data coming from annual reports which are collected by the Public Procurement Office in Warsaw. In particularly, the authors stress that Poland adopted a series of the European Union directives regulating in detail award procedures which extent improvements in the competitiveness and transparency of the public procurement markets focusing on works, supplies and services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borowicz A., Popławski S., Starzyńska W., Polski rynek zamówień publicznych w latach 2004-2005 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach zamawiających - opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych, Łódź, grudzień 2006.
  2. Gordon H., Rimmer S., Arrowsmith S., The Economic Impact of the European Union Regime on Public Procurement: Lessons for the WTO, "The World Economy", vol. 21, January 1998.
  3. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2004 r., UZP, Warszawa 2005.
  4. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2005 /-., UZP, Warszawa 2006.
  5. Starzyńska W., Rynek zamówień publicznych w procesie integracji z Unią Europejską. Analiza sektorowa dostaw, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu