BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalińska Justyna, Wrzaszcz Tomasz
Title
Produktywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2006
Productivity of Polish Agriculture 1998 to 2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 209-214, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural economics, Efficiency in agriculture
Note
summ.
Abstract
Opracowanie zawiera analizę zmian produktywności rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jako narzędzie do porównań posłużył indeks całkowitej produktywności Hicksa-Moorsteena oraz indeks całkowitej produktywności bazujący na wskaźniku zyskowności. W analizie wykorzystano dane makroekonomiczne pochodzące z rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. (oryg. streszcz.)

The article contains analysis of Polish agricultural productivity after accession to the European Union. As comparison tool the author uses Hicks-Moorsteen productivity index and productivity index based on profit  ratio. In the analysis used macroeconomic data comes from economic calculus for agriculture. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Black M., Guy M., McLellan N. 2003: Productivity in New Zealand 1998 to 2000. NZ Treasury Working Paper, nr 3.
  2. Coelli TJ., Prasada Rao D.S., O'DonneII Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, 88-90.
  3. Diewert W. E. 1992: Fisher Ideal Output, Input and Productivity Indexes Revisited. Journal of Productivity Analysis, 3, 211-248.
  4. Jóźwiak J., Podgórski J. 2000: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa, 497-504.
  5. Jóźwiak W., Gomułka J. 2005: Substytucja środków produkcji a zmiany materiałochłonności polskiego rolnictwa w latach 1998-2003. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 3-13.
  6. Kalińska J., Wrzaszcz T. 2006: Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce (w druku).
  7. Kulawik J. 2007: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych powstałych na tak majątku byłych PGR (w druku).
  8. Paradysz J. 2005: Statystyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 382-386.
  9. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. 1994: Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu