BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Franciszek
Title
Pozycja rolnictwa polskiego w UE-25
Ranking of Polish Agriculture within EU-25
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 215-218, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Ekonomika rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural restructuring, Agricultural economics
Note
summ.
Abstract
Polskie rolnictwo od dawna odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej, jednak szczególnego znaczenia dopiero po jej przystąpieniu do UE-25. Przeanalizowano udział Polski w latach 2004-2005 w: zasobach h i ziemi, produkcji podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych, produkcyjności rolnictwa oraz kości produkcji podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych na l mieszkańca. (oryg. streszcz.)

Poland has a significant position in the EU in terms of land area and population - 6th, arable land-5th, employed in agriculture - 1st. Polish agriculture is using low amounts of NPK and herbicides and uses high amounts of organic ferlilisers and changes crops. In animal production it bases on self-made fodder and intense fodder with high share of plant components. This all gives good grounds for obtaining high quality agricultural products. In production of basic agricultural products Poland has high rankings in the EU- up to 8th. It is the largest producer of grain, including rye, a significant producer of potatoes -1st and 2nd, sugar beet - 3rd, vegetables - 4th and M, fruits - 4th and 5th and in production of apples - 1st and 3rd, production of cow milk - 4th and meat - 6th and 5th. This high ranking is acheived despite low crop and low productivity of animals. Poland has also high position in production and export of mushrooms, vegetables and soft fruit. In the period analysed (2004-2005) there v/m changes in position of Poland in production of particular products; in ten cases up and in ten cases down. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bugała A. 2006: Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami w 2005 r. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5; 10.
  2. Bugała A. 2006a: Polski handel zagraniczny mrożonymi warzywami w 2005 r. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny, 5; 15.
  3. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 r. 2006: GUS, US, Olsztyn; 44,123.
  4. Kapusta F, 2005: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce (wybrane zagadnienia). | W: | Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR PAN, AR w Szczecinie, Warszawa; 57-67.
  5. Mintzberg H. 1995: Five PS for Strategy. [W:] The Strategy Process, H. Mntzberg, J.B. Quinn, S. Goshal(eds,), l Prentice Hall, Hertfordshire; 13-21.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. 2005: GUS, Warszawa; 68, 96, 223, 462-479,483.
  7. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2005a: GUS, Warszawa; 739 i n., 744-745.
  8. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006. 2006: GUS, Warszawa; 442-443,466,470-486,491, l 489.
  9. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2006a: GUS, Warszawa; 739, 791-792.
  10. Szudyga K. 2006: Pieczarki w przetwórstwie w Europie i w Polsce. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11; 4-5.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu