BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klembowska Dorota
Title
Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji bezrobotnych na obszarach wiejskich
Social Cooperatiyes as a Form of Unemployed Rural Inhabitants' Activisation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 226-230, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Spółdzielnie socjalne, Modernizacja obszarów wiejskich, Aktywizacja bezrobotnych, Bezrobocie na wsi, Spółdzielczość
Social cooperatives, Modernisation of the rural area, Unemployed activation, Unemployment in rural area, Cooperative movement
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano uwarunkowania rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce. Podjęto próby określenia roli spółdzielni socjalnych w aktywizacji bezrobotnych na obszarach wiejskich oraz przedstawiono przedmiot ich działalności. (oryg. streszcz.)

In the article determinants of social cooperatives development were presented. Social cooperative is a new form of cooperative which aims to stimulate to professional activity unemployed people and people at risk social isolation. Different examples of social cooperatives activities in country areas were given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brzozowski B. 2005: Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych na tle jej współczesnych problemów, AR, Kraków, s. 51
 2. Hybel J. 2003: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską.SGGW,s.71.
 3. Filipczyk A. 2006: Spółdzielnia Socjalna "Róża" w Sorkwitach. [W:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej (red. Leś E., Oldak M.). Warszawa, s. 169.
 4. Kabaj M. 2006: Założenia paktów społecznych na rzecz tworzenia miejsc pracy - ujęcie globalne i lokalne. [W:] Regionalne i lokalne rynki pracy (red. Horodelski, Sadowska-Snarska). IPiSS, Białystok-Warszawa, s. 230.
 5. Mierzwa D. 2006: Spółdzielnie socjalne w krajach dawnej UE i w Polsce jako forma aktywizacji obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 2(131), s. 49.
 6. Misiewicz M. 2006: Początki spółdzielczości socjalnej w Polsce - uwagi praktyka. [W:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej (red. Leś E., Oldak M.). Collegium Civitas Press, Warszawa, s. 126-128.
 7. Szyszynko-Skoczny M. 2006: Zwrot w polityce rynku pracy. [W:] Regionalne i lokalne rynki pracy (red. Horodelski R., Sadowska-Snarska C.) IPiSS, Białystok-Warszawa, s. 55.
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001).
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
 11. www.ngo.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu