BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan
Title
Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego
Nonmaterial Factors of Polish Agriculture Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 231-235, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Wartości niematerialne, Wiedza, Kapitał intelektualny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Agriculture, Rural development, Intangible asset, Knowledge, Intellectual capital, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu wskazano wzrost znaczenia niematerialnych czynników wpływających na rozwój gospodarczy w tym także rolnictwa. Szczególną rolę odgrywa wiedza, która dotyczy zarówno zagadnień technologicznych, produkcyjnych, jak również otoczenia przedsiębiorstwa. (oryg. streszcz.)

In the paper the growing of nonmaterial factors in economy development as a whole, and in agriculture as mil have been presented. The large role play the knowledge, in production (as a technology) and in relationship with other institution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bal-Woźniak T. 2005: Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju. [W:] Intellect, kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. UMC-S, Lublin.
  2. Klepacki B. i in. 1997: Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
  3. Klepacki B. 2003: Gospodarka Oparta na Wiedzy jako szansa rozwojowa Polski. Wieś Jutra, nr 1(54).
  4. Kotyński J. 2001: Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbony do Warszawy. [W:] Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
  5. Ocena Gospodarki Opartej na Wiedzy w Polsce. Raport Banku Światowego. 1999: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Benchmarking Knowledge-based Economies. Paris. [http://www.kbn.gov.pl/wyniki_raportu_banku_swiatowego.html].
  6. Pilecka B. 2005: Kapitał intelektualny jako podstawowy zasób w przedsiębiorstwie. [W:] Intellect, kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. UMC-S, Lublin.
  7. Rocznik Statystyczny. 2004: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu