BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowicz Stanisław
Title
Rolnictwo województwa lubelskiego na tle kraju
Agriculture in the Lublin Region and in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 254-258, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural economics
Note
summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Przedstawiono charakterystykę rolnictwa województwa lubelskiego na tle kraju. Uwzględniono uwarunkowania przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne rolnictwa Lubelszczyzny. Stwierdzono, że o relatywnie niskim wykorzystaniu potencjału rolnictwa regionu decydują warunki organizacyjne i ekonomiczne oraz wewnętrzne zróżnicowanie rolnictwa w obrębie województwa. (oryg. streszcz.)

The paper summarizes the main characteristics of agriculture in the Lublin region. The production and economic results were analyzed and compared with country averages over the years 2003-2005. It was found that these are organization and economic conditions that lead to the weak use of production potential in the region. The other factor that affects the situation of agriculture in this part of Poland is the differentiation within the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. GUS. Roczniki statystyczne oraz opracowania i materiały.
  2. Igras J., Lipiński W. 2006: Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; 71-19.
  3. Klepacki B. 2006:Polityka strukturalna UE jako element łagodzenia dysproporcji regionalnych. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; 19-31.
  4. Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie ralnictw w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3; 81-99.
  5. Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce. Pam. Pul., z. 132,233-253.
  6. Praca zbiorowa 2004: Program zrównoważonego rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich województwa lubelskiego. 1.1, Lublin.
  7. Praca zbiorowa. 2006: Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2007-2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu