BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Księżak Jerzy, Bojarszczuk Jolanta
Title
Wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego zlokalizowanych na terenie działania OSM Ryki
Economic Results of the Dairy Farm Localized on OSM Ryki Area
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 259-262, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Agriculture, Arable farm, Agricultural economics, Agricultural production, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki ekonomiczne gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego w zależności od wielkości stada krów utrzymywanych w gospodarstwie. (oryg. streszcz.)

In the paper were presented dairy farms' economic outputs localized on OSM in Ryki area (lubelskie voivodeship) in dependence on scale of production. Authors counted gross margin and net farm 's income, Ь conducted studies showed that the economical standing of farms depends on the scale of milk production. Daily farms, where the number of cows is bigger than 40, have the biggest development opportunities. This scale of production also ensured farms ' net income on the higher level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Majewski J. 2006: Ceny skupu mleka w Polsce - analiza i prognozowanie. Rocz. Nauk. SERIA, t. VIII, z. 2, s.115-118.
  2. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa ss. 661.
  3. Parzonko A., Pacuszka R. 2006: Ekonomika produkcji mleka w przeciętnym polskim gospodarstwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. VI, z.l, Warszawa-Poznań, s.137-140.
  4. Rocznik Statystyczny GUS. 2005: Rolnictwo. GUS, Warszawa.
  5. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu