BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaguna Mirosław
Title
Wybrane czynniki ekonomiczno-organizacyjne wpływające na gospodarstwa indywidualne w ocenie ich właścicieli
Some Economic and Organisation-Related Factors Affecting Private Farms as Perceived by the Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 278-282, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural economics
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono niektóre czynniki ekonomiczno-organizacyjne wpływające na poziom prowadzonych gospodarstw indywidualnych. Grupą badawczą byli rolnicy z cenzusem o średnim lub wyższym wykształceniu. Ponad 65% ankietowanych rolników zalicza swoje gospodarstwa do przodujących w porównaniu z okolicznymi gospodarstwami, a 47,4% do liderowych w okolicy, gdzie występują. (oryg. streszcz.)

The report contains some economic and organization-related factors which affect privately-owned, individual farms. A group of farmers with secondary or higher education were surveyed. Over 65% of the respondents percenti their farms as better than those of their neighbors, and 47.7% believed that their farms were leading ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dworak E. 2005: Dylematy i uwarunkowania tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. WSE-S, Ostrołęka.
  2. Grabski W. 1930: Wieś i rolnictwo. Warszawa.
  3. Kierul Z. 1998: Reforma gospodarcza a rolnictwo. Udział czynnika ludzkiego w transformacji polskiej gospodarki. ART, Olsztyn.
  4. Marcysiak T. 2003: Wyzwanie przemian na polskich obszarach wiejskich w opinii rolników kujawsko-pomorskich współpracujących z ośrodkiem doradztwa rolniczego. SGGW, Warszawa.
  5. Łaguna M. 1998: Czynniki kształtujące proces obejmowania gospodarstw indywidualnych przez wykształconych rolników. Udział czynnika ludzkiego w transformacji polskiej gospodarki. ART, Olsztyn.
  6. Szulc T. 2005: Wyjść z wiejskiego kręgu niemocy. Wieś - Edukacja - Unia Europejska [www.ar.wroc.pl. 13.03.01],
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu