BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska Agnieszka
Title
Wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Financial Support of Ecologic Farming in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 288-293, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Regulacje prawne, Cła
Agriculture, Ecological agriculture, Payments for agricultural, Arable farm, Legal regulations, Tariffs
Note
summ.
Abstract
Omówiono regulacje prawne obowiązujące w zakresie rolnictwa ekologicznego i jego finansowania, scharakteryzowano jednostki zajmujące się rozdziałem środków finansowych dla rolników oraz zasady udzielania i wypłacania dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa ekologicznego w latach 1999-2006.

Organic farms, for which environmental protection is one of the principles of farming, had been a marginal Phenomenon for a long period of time. The number of organic farms has grown dynamically in the recent years. This growth is linked to the introduction of subsidies towards the cost of the audit system in 1998 and - crucially -the introduction of subsidies per hectare of organic crop in 1999. The Act on Organic Farming was passed in 2004; this act regulates the conditions of engaging in agricultural production and food processing utilising organic methods and establishes a system of audit and certification of such production and processed products. In this way, Poland has joined the countries in which organic farming is regulated by law and farmers are miratalo undertake such activities. This Act has had a favourable influence on the sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ardanowski J.K. 2004: Bariery w podejmowaniu działalności w rolnictwie ekologicznym. [W:] Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Materiały z seminarium, Warszaw 28.06.2004 r., 5.
 2. Dobrzyńska N. 2004: Wsparcie finansowe dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. [W:] Rolnictwo ekologiczne-nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskie). Materiały z seminarium, Warszawa 28.06.2004 r., 19.
 3. Dz. U. Nr 33 z 1999 r., poz. 318.
 4. Dz. U. Nr 35 z 2000 r., poz. 401.
 5. Dz. U. Nr 41 z 2001 r., poz. 468.^ Dz. U. Nr 65 z 2002 r., poz. 595.
 6. Dz. U. Nr 77 z 2003 г., poz. 685.
 7. Dz. U. Nr 72 z 2004 г., poz. 655.
 8. Dz. U. Nr 99 z 2005 r., poz. 831.
 9. Dz. U. Nr 98 z 2006 r., poz. 683.
 10. Informacja Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000. 2001: Główny Inspektorat Inspekcji Skupu i Przetwórstwa artykułów Rolnych [http://www.ijhar-s.gov.pl].
 11. Informacja Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2001 roku. 2002: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [http://www.ijhar-s.gov.pl].
 12. Informacja Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2002 roku. 2003: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [http://www.ijhar-s.gov.pl].
 13. Informacja Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku. 2005: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [http://www.ijhar-s.gov.pl].
 14. Nachtman G. 2004: Od gospodarstwa konwencjonalnego do ekologicznego. System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [htip://www.fadn.pl].
 15. Nowicka B. 2004: Regulacje prawne obowiązujące w rolnictwie ekologicznym. [W:] Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Materiały z seminarium, Warszawa 28.06.2004 r., 27.
 16. Rembiałkowska E. 2006: Warto spożywać produkty ekologiczne. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, rok VI, 65.
 17. Wawiernia W. 2004: Wsparcie finansowe ze środków krajowych i Unii Europejskiej dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. [W:] Rolnictwo ekologiczne-nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Materiały z seminarium, Warszawa 28.06.2004 r., 27.
 18. Żakowka-Biemans S., Gutkowska K. 2003: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa, 28-30,34.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu