BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Krzysztof
Title
Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Unii Europejskiej pod względem wydajności pracy
Differences in Labour Efficiency of Farms in the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 294-297, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Wydajność pracy
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Labour efficiency
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano wybrane czynniki różnicujące gospodarstwa w Unii Europejskiej pod względem osiąganej przez nie wydajności pracy. Analizę przeprowadzono na podstawie danych rachunkowości rolnej gromadzonych w ramach sytemu FADN. Uzyskane wyniki wskazują na duże znaczenie intensyfikacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, jako czynnika warunkującego wzrost wydajności pracy w gospodarstwie rolnym. (oryg. streszcz.)

The study sets out to analyse selected factors affecting labour efficiency of farms in the European Union. The analysis was carried out based on statistical data gathered under the FADN. The results indicate that intensifying crops and animal production leads to increasing labour efficiency on the farm. The number of livestock is of leseer importance, but is nevertheless a factor determining the transition from low io high efficiency levels. The size of farmland owned by a farm is another factor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hunek T. 2002: Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej - lekcja dla akcesji Polski z Unią Europejską. [W:] Kozakiewicz M. (red.): Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Kowal J. 1998: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Królak Z. 2004: Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji. Uzdrowieńcze jednoczenie Europy. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
  4. WOŚ A. 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu