BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz
Title
Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce
Production and Prices of Honey in Researched Apriaries in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 298-302, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkty pszczele, Rolnictwo, Produkcja rolna, Miód
Bee products, Agriculture, Agricultural production, Honey
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie pszczelarzy biorących udział w kursie doskonalenia zawodowego prowadzonym przez pracowników Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SOT Przedstawiono strukturę wiekową pszczelarzy, a także strukturę pasiek w zależności od ich wielkości. Poddano także analizie produkcję miodu z pasieki i od rodziny pszczelej, a także uzyskiwane przez respondentów cen miodu oraz sposoby jego zbytu. (oryg. streszcz.)

This article presents some informations about beekeeping, which is a important element of agriculture. The most important role of bees is plant pollination. Bee colonies also produce honey, propolis, bee 's wax and bee bread. In the article were researched owners of apriaries, which participated in training courses in Warsaw University of Life Science - SGGW in 2007. There were analysed honey production per apriary and per bee colony. Also honey prices got by beekeepers were analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bornus L. i in. 1974: Hodowla pszczół. PWRiL, Warszawa.
  2. Mazak S. 1975: Barć odrzańska ma około 2055 lat. Pszczelarz Polski, nr 11.
  3. Praca zbiorowa pod red. J. Prabuckiego. 1998: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. 2003: Dz. U. nr 181 poz. 1773.
  5. Szot E. 2001: Wszystko o miodzie pszczołach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo, nr 38.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu