BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Danuta, Tratwal-Uglis Natalia
Title
Kwotowanie mleka a wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych (na przykładzie Dolnego Śląska)
Limited Amounts of Milk and Economic Results of Agricultural Farms (on the Example of Lower Silesia)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 312-315, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Mleko, Produkcja mleka
Agriculture, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Milk, Milk production
Note
summ.
Abstract
Omówiono wyniki badań dotyczących limitowania produkcji mleka w świetle opinii rolników.

It is too early to formulate an exhaustive evaluation of the limited amounts system after the first year. The results of the research have proven that agricultural farms experience some transformations, which will lead to their specialization. Milk production becomes the main source of income and it is the focus of the economic activities of the farmers. The system of limited milk amounts arouses dissatisfaction of owners, especially of small herds. The of satisfaction is expressed by those farmers that managed to obtain the biggest amounts, as their ^stability has been guaranteed until 2014/2015 and they do not have to worry about their future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Limited Amounts of Milk and Economic Results of Agricultural Farms (on the Example of Lower Silesia) Fedak M., Stańko S. 1999: Porównanie systemu regulacji rynku mleka w Polsce i UE. Biuletyn Rynku Rolnego, nr 9, 42-51.
  2. Malak-Rawlikowska A. 2005: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach UÈ i w Polsce. SGGW, Warszawa, 7-185.
  3. Mierzwa D., Tratwal N. 2005: Bilans kampanii mlecznej w Polsce po roku referencyjnym. [W:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do UE. Prace Naukowe AE, Wrocław, 97-102.
  4. Seremak-Bulge J. 2003: Wspólna polityka rolna na rynku mleka i jej ewolucja. [W:] Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jej rozwoju w poszerzonej UE. Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Warszawa, 97-126.
  5. Stachak S. 2006: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza, Warszawa, 148.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu