BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szadyko Stanisław
Title
Sfera użycia akronimów w rosyjskim języku "business communication"
The Use of Acronyms in Russian "Business Communication"
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2003, nr 14, s. 138-156
Keyword
Językoznawstwo, Język rosyjski, Komunikowanie w biznesie
Linguistics, Russian language, Business communication
Abstract
Autor przedstawił problematykę stosowania skrótowców w języku polskim i rosyjskim oraz zestawił listę najczęściej wystepujących akronimów w języku rosyjskim w business communication.

The author presents the use of abbreviations in Polish and Russian as well as the list of the most common acronyms in Russian business communication. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu