BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szustak Grażyna
Title
Rola kapitału jako czynnika wyboru strategii banku
The Role of Capital as a Factor of Choice of Bank's Strategy
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych, 2002, s. 39-60
Keyword
Bankowość, Kapitał bankowy, Finanse banków, Szacowanie ryzyka, Strategia rozwoju
Banking, Bank capital, Banks finance, Risk estimating, Development strategy
Abstract
W artykule omówiono rolę kapitałów własnych, ich strukturę i wysokość oraz wpływ na formułowanie strategii działania banku. Wskazano na zagadnienie kapitałów obcych banku. Scharakteryzowano modele alokacji kapitału bankowego.

In this article discussed role of ownership capital its structure, amount and influence on shaping of strategy of banks' activity. Presented issue of outside capital in bank. Characterised models of allocation of bank's capital. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu