BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichy Janusz
Title
Bancassurance jako przyszłościowa forma organizacji banków
Bancassurance as a Future Form of Bank Organisation
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych, 2002, s. 99-114
Keyword
Sektor bankowy, Usługi bankowe, Rynek ubezpieczeniowy, Bankowość ubezpieczeniowa, Holding bankowo-ubezpieczeniowy
Banking sector, Banking services, Insurance market, Bancassurance, Bank and insurance holding
Abstract
Artykuł dotyczy korzyści jakie niesie za sobą łączenie działalności bankowej z działalnością ubezpieczeniową. Autor omawia przesłanki aktywności banków na rynku ubezpieczeniowym. Nakreśla ekonomiczne znaczenie bancassurance dla banków.

The article concern advantages of join bank activity and insurance activity. The author discussed factors of banks' activity on insurance market. Presented economic meaning of bancassurance for banks. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu