BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panenka Alicja
Title
Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej
Informational Society in the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (15), 2007, nr 1166, s. 193-205, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Integracja europejska
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Wykształcenie
Knowledge-based economy, Information society, People's education
Note
summ.
Abstract
Przybliżono pojecie i wyjaśniono na czym polega budowa społeczeństwa informacyjnego. Artykuł zawiera analizę danych statystycznych odnośnie stanu zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

The purpose of the article is to describe the activities, which are being undertaken at the EU level, to support the transformation towards the informational societies. The level of such transformation in Poland is analysed. In the comparative survey here presented, both the new and already established member countries of the European Union are considered. Then we attempt to determine the position of Poland among its competitors as well as the leaders in the social politics and economy. The relevant initiatives of the Polish government, aimed to assure the effectiveness of the transformational process, are also discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biała Księga 2003, cz. II, Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 2. Bell D., The Corning of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 1973.
 3. Edukacja informacyjna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli, MENiS, Wydział Informatyzacji, Warszawa, październik 2002.
 4. ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Gospodarki.
 5. Key Data on Education, EUROSTAT, European Commission 2005.
 6. Knowledge-Based Economy, OECD, 2005.
 7. Łukaszewicz A., Dylematy ekonomiczne przelaniu stuleci, Key Text, Warszawa 2001.
 8. OECD, Science, Technology and Industry Scoreboard 2005. Towards Knowledge-Based Economy, OECD 2005.
 9. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, www.mgip.gov.pl.
 10. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Biała Księga 2003, cz. II, Gospodarka oparta na wiedzy, Gdańsk-Warszawa 2003.
 11. Pracujący w gospodarce narodowej w 2004, GUS, Warszawa 2005.
 12. Progress Towards Lizbon Objectives in Education and Training, Commission Staff Working Paper, 2005 Report, SEC (2005)419, Brüssel, 22.03.2005.
 13. Report on Europe and the Global Information Society, Bulletin of European Union, Supplement 2/94, Office of Official Publication of the European Communities, 1994.
 14. Sporer Z., Knowledge-Based Economy and Social Capital in Central and East European Countries, "Eastern European Economics" 2004 nr 6, vol. 42.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu