BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowska Maria
Title
Zasady tworzenia i ewidencji rezerwy na wyrównanie szkodowości
Rules of Creating and Record of Equalization Reserve
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 75-85, bibliografia 8 poz.
Keyword
Rezerwy celowe, Ustawa o rachunkowości, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ewidencja księgowa
Adjusted reserves, Accounting Act, Insurance company, Accounting records
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki naliczania rezerwy na wyrównanie szkodowości, przybliżenie złożonej formuły jej obliczania, a także wykazanie wpływu zasad tworzenia i rozliczania rezerwy na wynik techniczny ubezpieczeń.

The paper presents the complex reserve calculation methods and different way of balance sheet presentation.(AK)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kiedrowska M., Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996, praca niepublikowana.
  2. Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, w. Rachunkowość finansowa, cz. II (zaawansowana), red. W. Gabrasewicz, Z. Kołaczyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  3. Paczuła Cz., Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz I, Difm, Warszawa 1999.
  4. Piątek J., Wybrane problemy z rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t.3, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
  5. Ustawa z dnia 22 maja 2002 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz.l 151 z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzUz 2003 r. nr 218, póz. 2144, zm. DzU z 2004 r. nr 282, póz. 2806.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości DzU z 2002 r. nr 76, póz. 694 z późn. zm.
  8. www.knuife/Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2002 - 2005 r.).
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu