BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kononowicz Łukasz
Title
Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Activity Based Costing as a Tool Used in Value Based Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 86-97, bibliografia 13 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Activity Based Costing (ABC), Enterprise value, Value Based Management (VBM)
Abstract
Celem artykułu jest ocena rachunku kosztów działań (activity based costing) pod kątem przydatności dla zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz dokonano oceny rachunku kosztów działań pod kątem ich przydatności dla zarządzania wartością.

The aim of this paper is to make an appraisal of activity based costing.(AK)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson S., Putterman L., Building the Profit Focused Supply Chain: A Game Plan for Capturing Real Value, White Paper, February 2005, www.acornsystem.com.
 2. Chen R. C., Chung A., Cause-Effect Analysis for Target Costing, "Management Accounting Quarterly", Winter 2001.
 3. Cokins G., Measuring Supply Chain Costs Using ABC/M, White Paper, ABC Technologies, www.abctech.com.
 4. Cokins G., Performance Measurement and ABC/M: The Flowering of a New Era, White Paper, www.abctech.com.
 5. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Koncepcje-systemy-narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 6. Kaplan R. S., Anderson S. R., Drive Growth With Customer Profitability Management, How Time-Driven Activity Based Costing Delivers on the Promise of ABC, www.accornsystems.com, July 2003.
 7. Kaplan R. S., Anderson S. R., Time-Driven Activity Based Costing, "Harvard Business Review", November 2004.
 8. Kaplan R. S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 9. Kaplan R. S., Naryanan V. G., Customer Profitability Measurement and Management, "Harvard Business School", May 2001, www.acornsystems.com.
 10. Kos H., McKinney W. S., Walking the Talk, Implementing Real Activity - Based Budgeting, Case study, www.abctech.com.
 11. Ness J. A., Schroeck M. J., Letendre R. A., Douglas W. J., The Role of ABM in Measuring Customer Value, "Strategic Finance", March 2001.
 12. Sobieszczyk T., Czy wszyscy Twoi klienci są opłacalni? ... dla Ciebie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 11, dodatek.
 13. Young S. D., O'Byrne S. F., EVA and Value Based Management, A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu