BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Radosław
Title
Miary stosowane przy ocenie efektów działań marketingowych
Metrics used in evaluation of effects of marketing
Source
Marketing i Rynek, 2008, nr 1, s. 24-30
Keyword
Efektywność marketingu, Pomiar efektywności, Analiza marketingowa, Marketing
Marketing efficiency, Efficiency measurement, Marketing analysis, Marketing
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące oceny efektywności marketingu. Efektywnością marketingu można nazwać stosunek efektów marketingu do nakładów na marketing. Efekty marketingu są efektami osiąganymi przez przedsiębiorstwo w wyniku stosowania marketingu i mogą być wyrażane m.in. za pomocą: wielkości sprzedaży i jej zmian, udziału w rynku i jego zmian, satysfakcji klienta, lojalności klientów. Wielkość efektów marketingu jest równa nadwyżce efektów osiąganych przez przedsiębiorstwo ponad efekty, które zostałyby przez nie osiągnięte bez stosowania marketingu. Nakładami na marketing są nakłady związane ze stosowaniem marketingu, w tym np. nakłady związane z: prowadzeniem badań marketingowych, kształtowaniem instrumentów oddziaływania na rynek oraz planowaniem i kontrolą działalności marketingowej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of the empirical research which concerns the metrics of the effects of marketing activities. In this article there were presented the metrics used in the enterprises in Poland. Usage of this metrics there were described in several profiles (branch, amount of employees, region, size of marketing department, seniority in marketing). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Efektywność marketingu, praca zbiór, pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2005, s. 23-26.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu