BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Title
Inwestycje przedsiębiorstw handlowych - poziom, dynamika, struktura
Investments made by trade enterprises - level, dynamics, structure
Source
Marketing i Rynek, 2008, nr 1, s. 31-36
Keyword
Rola inwestycji w gospodarce, Struktura inwestycji, Inwestycje w handlu, Przedsiębiorstwo handlowe
Role of investment in the economy, Structure of the investment, Trade investments, Commercial enterprises
Abstract
Przedmiotem artykułu jest działalność inwestycyjna przedsiębiorstw handlowych, przedstawiona na tle nakładów inwestycyjnych ogółem w Polsce w latach 2000-2006. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw handlowych charakteryzują stosunkowo duże różnice regionalne, znaczący udział nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw własności zagranicznej, wysoki udział inwestycji na handel detaliczny oraz budynki w ramach struktury rodzajowej inwestycji. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie zagranicznych sieci inwestowaniem w mniejsze formaty sklepów (małe supermarkety, sklepy dyskontowe, convenience stores), sprawiające, że łatwiejsze staje się dla firmy wejście na rynki mniejszych miast. Zjawisko to można określić jako "drugą falę" ekspansji zagranicznych sieci w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article is investing activity carried out by trade enterprises, presented against the background of total investment outlays in Poland in 2000-2006. Trade enterprises' investments are characterised by relatively great regional differences, a considerable share of investment outlays belonging to enterprises of foreign ownership, a high share of investments in retail trade and buildings within the framework of investment type pattern. In the recent years, there has been observing an ever growing interest of foreign chains in investing in smaller formats of shops and stores (small supermarkets, discount stores, convenience stores), causing that it becomes easier for the company to enter markets in smaller towns. This phenomenon can be described as the 'second wave' of foreign chains' expansion in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Centra handlowe w Polsce, raport Gfk Polonia, „Handlowiec" 2007, nr 10
  2. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2006 r., praca zbiór, pod kier. U. Klosiewicz-Góreckiej, IBRKiK, Warszawa 2007, s. 32-33
  3. Rynek handlowy w I połowie 2007 roku, „Handlowiec" 2007, nr 9
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu