BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Stanisław
Title
Celowość wprowadzenia controllingu w małej firmie
The Expediency of Introducing Controlling into Small Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 358-368, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania, Controlling
Small business, Management strategy, Controlling
Note
summ.
Abstract
Autor uznał za bardzo ważne, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o możliwości i celowość stosowania koncepcji controllingu w małej firmie. Niewiele jest publikacji, jak i badań ukierunkowanych na pogłębioną analizę tego zagadnienia, a wiele kwestii w tym względzie nie podlega ani naukowej dyskusji, ani rozważaniom praktyki gospodarczej. Autor zatem podjął próbę odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn wprowadzenia controllingu do małej firmy, a także rodzajów celów, które można osiągnąć dzięki controllingowi.

In the paper causes and obstacles of implementing Controlling into small enterprise are described. The main factors which evoke Controlling are presented. The grounds for establishing the expediency of introducing Controlling into small business are also described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amshoff B., Controlling In deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz, Gabler, Wiesbaden 1993.
 2. Hofmeister R., Stiegler H., Controlling. Gestaltung und Anwendung für Klein- und Mittelbetriebe, Linz 1990.
 3. Kośmider A., Controlling im Mittelstand: eine Untersuchung der Gestaltung und Anwendung des Controlling im mittelständischen Industrieunternehmen, Stuttgart 1994.
 4. Kunesch H., Besonderheiten des Controlling in Klein- und Mittelbetrieben, [w:] Eschenbach (Hrsg.) Controlling, Stuttgart 1996.
 5. Lanz R., Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen, Bern-Stuttgart 1992.
 6. Lichtarski J., O warunkach stosowania nowoczesnych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu w małych przedsiębiorstwach.
 7. Mayr A., Controlling in Klein- und Kleinstbetrieben, [w:] W. Kemmetmüller, H. Kotek, M. Petermandl, H. Stegler (Hrsg.), Erfolgspotentiale für Klein- und Mittelbetriebe. Festschrift für Walter Sertl zum 65. Geburtstag, Universitaetverlag Rudolf Trauner, Linz 1995.
 8. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Bd. l, Springer Verlag, Wien-New York 1998.
 9. Preißler P.R., Controlling auch im Klein- und Mittelbetrieb, Eschborn 1994.
 10. Mikołajczyk Z., Zimniewicz K., Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 11. Weber J., Logistik-Controlling, Schäffer-Poschel, Stuttgart 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu