BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąż Piotr
Title
Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Settlement Existence of the Work Relation in Jurisdiction of the Polish Supreme Court
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 3, s. 28-33
Keyword
Stosunek pracy, Zatrudnienie, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Legal employment relation, Employment, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka nawiązania stosunku pracy jest stale przedmiotem badań nauki prawa pracy oraz wielu rozstrzygnięć zapadających w orzecznictwie. Złożoność form, w ramach których praca może być świadczona, sprawia, że nie milkną teoretyczne spory dotyczące kwestii podstaw prawnych zatrudnienia i wynikających z tego faktu konsekwencji. Autor przedstawia kluczowe tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczące rozpatrywanego zagadnienia oraz wypływające z nich wnioski. (abstrakt oryginalny)

A regulation contained in art. 22 Polish Labour Code enumerate indispensable elements of the work relation. Nevertheless in practice, more than once, there are many problems with affirm that in concrete case we have to deal with this kind of legal relation. The article contains the analysis of the most important judgment of the Polish Supreme Court which was given on this subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Flasiński, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy - granice uprawnień, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 10, s. 10.
  2. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 59.
  3. J. Iwulski, Udział inspektora pracy w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 9, s. 25.
  4. U. Jackowiak, Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów z zakresu ochrony pracy, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, nr 7, s. 217.
  5. S. Płażek, Czy inspektor pracy może samodzielnie kwalifikować umowy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 9, s. 38.
  6. P. Telenga, Komentarz do art. 189 kpc (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki, Zakamycze 2005, wyd. II, LEX/el.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu