BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawska Aurelia
Title
Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na dostęp MŚP do kredytów bankowych
Influence of New Capital Agreement on SME's access to bank loans
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r., 2007, numer specjalny, s. 10-14
Keyword
Nowa Umowa Kapitałowa, Kredyt bankowy, Kredyt, Koszty finansowania
New capital accord, Bank credit, Credit, Financing costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa chcące uniknąć podwyższenia kosztów finansowania powinny dostosować swoją dokumentację do wymogów NUK. Jest to zdanie bardzo trudne, szczególne dla najmniejszych przedsiębiorstw. Jednakże dostosowanie się do zmian na rynku finansowym, wynikających z wdrożenia NUK, może stanowić szansę skorzystania z instrumentów alternatywnych wobec kredytów bankowych, np. instrumentów mezzanine, to również szansa dla zarządu na krytyczną ocenę sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, podwyższenie racjonalności zarządzania nim, to również inspiracja do opracowania i stosowania polityki zarządzania ryzykiem, a także szansa na podwyższenie stabilności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny) (abstrakt oryginalny)

The article presents the influence of Basel II on the procedures giving the enterprises an access to the bank loans. The enterprises possibilities to accommodate to these new conditions have been considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gaugusch J., Waining W., Wie die Handelbarkeit von Kreditrisiken die Finanzierungslandschaftveraendert, [w:] Die neue Unternehmensfinanzierung Strategisch Finanzieren mit Bank – und Kapitalmarktorientierten Instrumenten, W. Stadler (red.), Redline Wirtschaft, Frankfurt 2004, s. 83.
  2. Wambach M., Roedl B., Rating Finanzierung fuer den Mittelstand, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 2001.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu