BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzóska Jan, Pyka Jan
Title
Koncepcje i modele konsolidacji a efektywność w polskiej energetyce
Conceptions and Models of Consolidation and the Effectiveness of the Polish Energy Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 419-429, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Keyword
Energetyka, Restrukturyzacja sektora energetyki, Konsolidacja przedsiębiorstw, Konkurowanie na rynkach branżowych, Efektywność energetyczna
Energetics, Energetics sector restructuring, Consolidation of companies, Competitiveness of products, Energy efficiency
Note
summ.
Abstract
Autorzy, rozpatrując strukturę paliwową polskiej energetyki i związaną z tym konieczność poniesienia znacznych nakładów na modernizacje techniczne (zwłaszcza proekologiczne), poszukiwali różnych możliwości osiągania konkurencyjności kosztowej. Przedstawili zatem modele zintegrowane pionowo, wykorzystujące wydłużone łańcuchy wartości dodanej oraz efekty skali i synergii. Niektóre modele ukształtowali, zrywając z ścisłym podziałem sektorowym panującym w polskiej energetyce, dostrzegając w zbieżności mediów energetycznych i tworzeniu się przedsiębiorstw typu multi-utility, szansę na przewagę konkurencyjną dla konsolidowanych grup. Autorzy zaprezentowali także model przedsiębiorstwa wykorzystującego lokalną infrastrukturę i źródła energii, działające na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizę efektywności krajowego sektora energetycznego, autorzy przedstawili w dwóch aspektach: strukturalnego porównania wielkości i relacji ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw podsektora wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz porównania (benchmarking) polskiego sektora z czołowymi pod względem efektywności przedsiębiorstwami energetycznymi UE.

One of the important goals of energy market's liberalization for the sector's companies is the growth of economic effectiveness. In the article the effectiveness of the national energy sector has been estimated. The main points of interest were benchmarking and structural comparison of basic effectiveness markers for Polish and leading European companies. New concepts and models of consolidation that should increase attractiveness and effectiveness of Polish energy market have been described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzóska J., Pyka J., Uwarunkowania konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2004.
  2. Lista 2000. Polskie przedsiębiorstwa, "Rzeczpospolita", 30.11.2005.
  3. Mielczarski W., Nieuchronnie drożej, "Nowy Przemysł" 2005 nr 11.
  4. Polska 2005. Raport o stanie przemysłu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  5. Raporty: Energetyka 2004-2005, "Nowy Przemysł".
  6. Raporty roczne krajowych spółek energetycznych.
  7. Raporty roczne Vattenfall, AB i RWE AG.
  8. Tokarski S., Piątek K., Południowy Koncern Energetyczny SA - 5 lat budowy pionowo zintegrowanej organizacji, [w:] Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu