BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kończal Marcin
Title
Unia Europejska w oczach nowych ruchów religijnych
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 23, s. 102-112
Issue title
Współczesna Europa w procesie integracji
Keyword
Religia, Religie chrześcijańskie, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Ruchy społeczne, Globalizacja
Religion, Christian religions, Economic and political integration of Europe, Social movements, Globalization
Note
summ.
Abstract
Duża część nowych ruchów religijnych, a zwłaszcza tych o korzeniach chrześcijańskich pozostawia swym wyznawcom wolną wolę wyboru w kwestii poparcia dla akcesji Polski i UE. Ruchy religijne wywodzące sie z hinduizmu uznają omawianą kwestie za obojętna ich sprawom i w związku z tym traktują ja obojętnie. Inne spotykane stanowiska w sprawie integracji Polski z Unią Europejską zdają sie być zdecydowanie radykalne. Wśród sceptyków integracji najbardziej charakterystycznymi grupami religijnymi są świadkowie Jehowy, oraz niepoganianie wywodzący sie z przedwojennej Zadrugi, jak i współcześnie powstałego stowarzyszenia Niklot. Charakterystyczna grupą wyznaniową będącą entuzjastycznie nastawiona do integracji Polski z Unia Europejką są Realianie upatrujący w omawianym procesie kolejny etap światowej integracji mającej prowadzić do stworzenia ogólnoświatowego państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adam, Rasowe Braterstwo, "Securius" nr 4, s. 7.
  2. Gniew, Religia - forma,cele, zadania, "Securius" nr 4, s. 7.
  3. Grott B., Religia-cywilizacja-rozwój-wokół idei Jana Stachniuka, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2004.
  4. "Krak" nr 2, 1930, s. 1.
  5. "Krak" nr 1, 1937, s. 5-6.
  6. Kurhan, Pogaństwo Aryjczyka, "Securius" nr 3, s. 16.
  7. Kurhan, Judaizm - źródło żydowskiej władzy nad światem, "Securius" nr 4, s. 25-28.
  8. "Odmrocze" nr 6/7, s. 54.
  9. "Realianin. Pismo Realia Polskich" nr 19. Wiosna 56.
  10. Szczepański T, Niektóre kulturowe aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej, www.niklot.org, 4 kwietnia 2004.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu