BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańkowska Małgorzata, Sroka Henryk
Title
Rozwój społeczeństwa globalnej informacji
The Development of the Society of Global Information
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, 2002, s. 53-77, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Cywilizacja informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna, Gospodarka informacyjna, Informacja dla potrzeb zarządzania, Zarządzanie administracyjne
Information civilization, Information society, Information Technology (IT), Information economy, Information for management needs, Administrative management
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono przesłanki rozwoju społeczeństwa globalnej informacji oraz inicjatywy Unii Europejskiej w tym zakresie. Nakreślono zmiany jakie niesie elektroniczna administracja. Scharakteryzowano społeczności wirtualne w sferze administracji samorządowej.

The article discusses guidelines for the development of the society of global information and the EU's initiatives in this field. Electronic administration carries along inevitable changes that were described briefly. Characteristics were given of the virtual societies' self-government administration. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu