BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk-Grzelak Nina
Title
Rośliny zielarskie jako alternatywne źródło dochodu ludności wsi
Herbal Plantas Alternative Source of Farmer Incomes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 320-322, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wieś, Ludność wiejska, Dochody ludności, Produkcja roślinna, Zioła
Agriculture, Village, Rural population, People's income, Crop production, Herbs
Note
summ.
Abstract
Omówiono alternatywne kierunki produkcji na obszarach wiejskich. Ukazano jedną z koncepcji alternatywnych źródeł dochodu wsi jaką stanowi uprawa roślin zielarskich.

Searching for alternative directions of production in rural area. The aim of the article is to show one of the concepts for searching alternative sources of rural area income which is cultivation of herbs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kucharski W.A. 1999: Rynek roślin leczniczych i przyprawowych UE. Wiadomości Zielarskie nr 3.
  2. Rumińska A. 1984: Poradnik plantatora ziół. PWRiL, Poznań.
  3. Wrzochalska A. 2001: Możliwości alternatywnych kierunków produkcji w gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo?
  4. Zaorski T. 2001: Kilka słów na temat strategii w produkcji zielarskiej. Wiadomości Zielarskie nr 11.
  5. GUS: Raport z wyników z Powszechnego Spisu Rolnego 2002
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu